Velkommen til Norecopa


Latest news:Foto: colourbox.com

Følg Norecopa på facebook

Om Norecopa

Norecopa arbeider for å fremme “de 3 R’ene” i forskningen som kan involvere dyr:

* Replace
* Reduce
* Refine


Norecopa tilstreber konsensus om de tre R’ene mellom alle de fire interessepartene rundt dyreforsøk: